⭐ FREESHIP CHO ĐƠN HÀNG TỪ 40 USD

Blog

The Magnificent World of Anime: Exploring the Wonders of Japanese Animation

Welcome to the captivating realm of anime, where vibrant visuals, compelling storytelling, and imaginative worlds come to life. Japanese animation, known as anime, has garnered a massive global following, captivating audiences with its unique blend of artistry, storytelling, and cultural influences. In this blog post, we embark on a journey into the magnificent world of […]

Top 5 nhân vật được yêu thích nhất trong series Ghibli

The Studio Ghibli animation film studio has captured the hearts of millions with its imaginative and heartwarming tales. Over the years, the studio has created a cast of beloved characters, each with their own unique personalities and quirks. From strong-willed heroines to lovable sidekicks, there is a Ghibli character for everyone. Here, we will take […]

Danh sách top 5 áo nỉ cực đẹp của Ghibli Studio

Danh sách top 5 áo nỉ cực đẹp của Ghibli Studio

Ghibli Studio is renowned for its magical and captivating animated films. The studio has a vast collection of merchandise, including sweatshirts, featuring characters and iconic scenes from their films. These sweatshirts are not just stylish but also embody the spirit and imagination of the Ghibli universe. In this article, we’ll be showcasing the top 5 […]

Phim do Ghibli Studio sản xuất nằm trong top 5

Studio Ghibli is a renowned Japanese animation film studio known for producing some of the most iconic and beloved animated films of all time. These films are known for their imaginative storytelling, stunning animation, and heartwarming themes. Many of them have been ranked among the top 5 movies in the world by fans and critics […]

Áo hoodie in hình Ghibli Studio đẹp nhất bộ sưu tập

Áo hoodie in hình Ghibli Studio đẹp nhất bộ sưu tập

Ghibli Studio, known for producing some of the most beloved animated films, has a huge following. To celebrate this iconic animation house, many people are looking to add Ghibli-themed merchandise to their collection, including hoodies printed with popular characters and designs. These hoodies are a must-have for fans of the studio and offer a unique […]

The top 5 t-shirts printed with Ghibli designs

The top 5 t-shirts printed with Ghibli designs

“Studio Ghibli, a renowned Japanese animation film studio, has captivated the hearts of audiences around the world with its enchanting stories and timeless characters. To celebrate this love for Ghibli, fans can now show their appreciation by wearing one of the top 5 t-shirts printed with designs inspired by the studio’s most iconic films. From […]

Black Clover 1 game4v 1 e1591584 - Ghibli Studio Store

Ranking the Top 10 Most Popular Characters in Black Clover: Who Will Come Out on Top?

Welcome to our blog post on the ranking of the top 10 most popular characters in the hit anime and manga series, Black Clover. Created by Yūki Tabata, Black Clover is a fantasy shonen series that follows the adventures of Asta, a young orphan who dreams of becoming the Wizard King, and his best friend […]

1 ba28d74c 3a2c 4d08 a7b6 93358564d43f - Ghibli Studio Store

The Top 5 Best Anime Merchandise for Every Fans

Are you an anime fan looking to add some new merchandise to your collection? Look no further! In this blog post, we’ve compiled a list of the top 5 must-have anime merchandise for every fan. From collectible figurines to stylish clothing, these items are sure to please any anime enthusiast. Whether you’re a seasoned collector […]

Productimage456588807 2nd - Ghibli Studio Store

My Neighbor Totoro Các mặt hàng phổ biến nhất để mua

Đối với những ai là fan cuồng của bộ phim kinh điển của Studio Ghibli, “My Neighbor Totoro” (hay “Tonari No Totoro”), bạn sẽ có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng trực tuyến liên quan đến anime này. Trong bài blog này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn danh sách 5 mục My Neighbor Totoro phổ biến nhất, và […]

Những chiếc áo hoodie phải có hàng đầu cho người hâm mộ Studio Ghibli

Trong một thời gian ngắn, chiếc áo hoodie đã từ sự yêu thích của giới thiếu niên ủ rũ trở thành anh hùng thời trang cao cấp. Nó nhanh chóng trở thành món đồ yêu thích của teen, có thể bắt gặp ở mọi góc phố. Tuy nhiên, với điều kiện sự phổ biến ngày càng tăng và sự chấp nhận rộng rãi của áo hoodie, không bao giờ là quá muộn để tham gia. Trọng tâm chính của chúng tôi sẽ là thiết kế tổng thể, mức giá, […]

Giao hàng trên toàn thế giới

Chúng tôi gửi đến hơn 200 quốc gia

Tự tin mua sắm

Được bảo vệ 24/7 từ nhấp chuột đến giao hàng

Bảo hành quốc tế

Được cung cấp tại quốc gia sử dụng

Kiểm tra an toàn 100%

PayPal / MasterCard / Visa

© Ghibli Studio Hàng hóa
Hàng hóa Ghibli Studio chính thức